+31(0)792055797 / +31(0)628823684


Uw betaalbare (verkeers) veiligheidspartner

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Hostnet .

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Scorpion Advies persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

Scorpion Advies zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.


Dit Privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Scorpion Advies bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Scorpion Advies verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie
Scorpion Advies tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.

In gevallen waarin Scorpion Advies wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.


Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Scorpion Advies instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Scorpion Advies kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie.


Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies".

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst.


U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.
Internetsites van derden
Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen
Indien u geen marketinginformatie van Scorpion Advies wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken:

Scorpion Advies
Hoevenbos 77
2716 PM Zoetermeer

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. De nieuwsbrief biedt u daartoe de mogelijkheid.


Als u vragen hebt over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via een online verzoek of per gewone post:

Scorpion Advies
Hoevenbos 77
2716 PM ZoetermeerWijzigingen privacy statement
Scorpion Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.