Objectbeveiliging

Ik neem mijn taak als objectbeveiliger uiterst serieus. Je hebt tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid over het (kantoor)pand en de bedrijfseigendommen maar ook over het personeel, bezoekers en klanten. Vandaar dat ik het belangrijk vind het pand van binnen en buiten te (leren) kennen zodat ik goed kan inschatten hoe in te grijpen als er zich een gevaarlijke situatie voordoet.

Visitekaartje van het bedrijf

Vaak ben je als objectbeveiliger tezamen met de receptionist of receptioniste het eerste aanspreekpunt voor gasten. Ik ben me er dan ook ten volle van bewust dat ik in deze functie mede het visitekaartje vorm voor de organisatie. Dit gegeven neem ik  mee op de manier waarop ik de afgesproken procedures volg. Als objectbeveiliger draag  je zorg voor een strikte controle van de gastenstroom (zowel in- als uit). En zorg je  bijvoorbeeld voor de afgifte van de toegangsbadge die bezoekers recht op toegang geven tot bepaalde delen van het bedrijf/gebouw. Bij het volgen van de noodzakelijke procedures zorg ik dat de gast dit zo prettig mogelijk ervaart.

Voor- en na kantooruren

Vaak ben ik als objectbeveiliger ook voor- en na kantooruren in het bedrijf te vinden.

Vóór kantooruren voer ik een grondige openingsronde uit door het hele pand. Indien nodig start ik een alarmeringsprocedure op richting de verantwoordelijke(n) van het bedrijf.

Ná kantooruren begeleid/controleer ik desgewenst de medewerkers van de schoonmaak. Daarna voer ik een uitgebreide brand- en sluitronde uit en zorg dat het pand op de juiste manier wordt afgesloten. Als de alarminstallatie is ingeschakeld, neemt vanaf hier de mobiele surveillance het over.

Hulp bij hulpdiensten

Als objectbeveiliger ben je het aanspreekpunt voor de hulpdiensten. Hierbij helpt het dat ik bevoegd ben in BedrijfsHulpVerlening (BHV). Niet alleen voor het verlenen van eerste hulp maar ook om de situatie op een adequate manier over te dragen.

Advies veiligheidssituatie

Met mijn jarenlange ervaring zie ik een adviserende rol voor mij weggelegd. Als ik een situatie zie verslechteren waardoor de veiligheid onvoldoende gewaarborgd kan worden dan zal ik dit melden aan mijn opdrachtgever. Daarbij kan ik ook mogelijke oplossingsrichtingen aandragen.